Info

 

VAD SOM INGÅR I PRISET:
Se program och faktaruta för varje resa

STOPP FÖR RASTER:
Vi gör lämpliga stopp för fika/lunch. Vår reseledare/chaufför meddelar tiden och rastens längd under resans gång.

PLATSER I BUSSEN:
I de bussar vi använder spelar det egentligen ingen roll var man sitter, men för att få lite variation byter vi plats varje dag på alla resor längre än fyra dagar. Inga platsreservationer. OBS! Gäller ej vid resor märkta med "Vi reser tillsammans med".

GÄSTER MED FUNKTIONSHINDER:
Meddela oss gärna när ni bokar om ni har någon funktionshinder. Vi kan hjälpa er att välja resa och ev. avråda er från resmål där det kan vara svårt att t ex gå med rullator.

ALLERGIER MM:
Var noga med att anmäla ev. allergier vid bokning. Vi framför alltid era önskemål till varje hotell/båt/restaurang mm, men man kan aldrig lämna garanti för att det fungerar överallt.

PASS/VISUM:
För alla resor utom Norden måste man medföra giltigt pass. Vid speciella resor, som t ex till St Petersburg, USA och Kina krävs även visum.

HOTELLRUM:
Vi har angivit dubbelrum vilket vanligtvis är två sängar på ett rum, men ibland förekommer "grand lit" – en extrabred säng för två personer med gemensamma sängkläder. På en del hotell förekommer kombirum med en säng och en bäddsoffa. För enkelrum utgår ett tillägg, se resp resa. Standarden på enkelrummen kan, trots pristillägget, vara något lägre än på övriga rum.

ANMÄLAN OCH BETALNING:
Anmälningsavgift: 400:- på bussresor, 3000:- på flygresor. Detta är en del av totalpriset för resan och ska betalas inom 10 dagar efter bokning. Slutlikvid erläggs senast 21 dagar före avresa med buss och varierande slutbetalningsdatum för flyg. Se betalningsdatum på ert resebevis. Om ni ångrar er och vill avbeställa resan, kom ihåg att göra detta senast 10 dagar efter bokning, eftersom det därefter tillkommer avbokningsavgift. Se AVBOKNINGSKOSTNADER. Vi reserverar oss för valutaförändringar och andra kostnader som vi ej kan råda över.

AVBOKNINGSKOSTNADER - Bussresa
… Avbokningskostnaden är alltid lägst anmälningsavgiften/resenär med start 10 dgr efter bokning
… Avbokning mellan 30 dagar - 14 dagar före avresa betalas 25% av resans pris
… Avbokning mellan 14 dagar – 8 dagar före avresa betalas 50% av resans pris
… Avbokning därefter betalas hela resans pris.

AVBOKNINGSKOSTNADER – Flygresa
Vid avbokning av resa med flyg gäller speciella regler som ni finner i flygbilagan som erhålls vid bokningen av resa.

FÖRSÄKRINGAR:
Se över ditt försäkringsskydd före resan. Kontrollera att din hemförsäkring eller ditt betalkort är heltäckande inkl. avbeställningsskydd. Om inte – prata med försäkringsbolag eller bank om tilläggsörsäkring. Ni kan även beställa avbeställningsskydd hos oss enligt nästa punkt.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD - För er säkerhet
… Bussresor:
1 – 3 dagars resor 150,--
4 – 8 dagars resor 300,--
9 dagar eller längre 500;--
Flygresor:
5% av resans pris Avbokning måste ske innan resan startar. Läkarintyg krävs för återbetalning

RESEGARANTI & RESEVILLKOR
Arrangör enligt resegarantilagen är AB Resebyrå Vikingbuss , som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti. Vi reseverar oss för eventuella valutaförändringar eller andra kostnader vi ej kan råda över. Vi följer Konsumentverkets Almänna villkor fär paketresorrhttps://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/resor-och-turism/bo-2014-03-allmanna-villkor-for-paketresor-konsumentverket.pdf

Hemsida och katalog.
Vi är väldigt nogranna vad gäller fakta i katalog och på hemsida. Dock händer det trots våra ansträngningar att det smyger sig in felaktigheter vilket vi beklagar. Vi reseverar oss för eventuella faktafel.

Tänk på att: 
På bussresor får man själv ta sitt bagage till och från hotellrummen. Vid resa med flera hotellbyten kan det vara bekvämt att dela upp bagaget i en övernattningsväska och en större. … Om man handlar mycket på resan måste man kunna bära detta själv. … Märk väl er väska med namn, adress och telefonnummer.

När blir det rast första dagen på bussresor söderut?
Vi stannar i Ljungby vid 9 tiden därefter rast på färjorna ca 11.30 och 15.00.

Stannar vi för fikapaus på transfer till Arlanda eller Landvetter?
När vi åker mitt i natten så åker vi direkt, vid avresor på morgonen eller senare blir det stopp för kaffe eller mat

Finns det möjlighet att handla starkvaror på vägen hem på bussresor?
Vi brukar alltid stanna vid någon handlare innan Tysklandsfärjan på vägen hem. Dock kan det förekomma att vi måste hoppa över det pga av köer eller annan försening.

Finns det hårtork på rummet?
Se hotellfakta på respektive resa.